پروژه خط 132 کیلوولت میسان در کشور عراق از پست 400 کیلوولت شهر میسان به غرب شهر العماره کشیده شد. این خط شامل دو لات 15 و 17 کیلومتر است که هر دو توسط شرکت یاسان تولید و اجرا گردید. کارفرمای این پروژه شرکت برق منطقه ای جنوب عراق میباشد که بعد از ارزیابی های فنی برای اولین بار با یک شرکت ایرانی در خصوص خط انتقال نیرو عقد قرارداد نمودند. این پروژه شامل 1100 تن دکلهای مشبک تیپ 2S2, 2T2, 2K2, 2E2, 2SP2 می باشد که در کوتاه ترین زمان تولید و به محل سایت جهت نصب ارسال گردید که باعث رضایت کارفرما و ارتقا اعتبار شرکتهای ایرانی در عراق گردید. این خط انتقال با توجه به کمبود شدید برق در شهرهای جنوبی کشور عراق برای کارفرما بسیار حائز اهمین بود و تا حد زیادی مشکلات قطعی برق را برطرف می نماید.

گالری تصاویر پروژه


54jrgjeh3


54tfdilsihgjg


54ydgo88


54yfhyweh737


545454tetdhfj


5454545fdfd